Kakarenko, Karol, Marcin Zaremba, Izabela Ducin, Michał Makowski, Agnieszka Siemion, Andrzej Siemion, Jarosław Suszek, Maciej Sypek, Dariusz Wojnowski, Zbigniew Jaroszewicz, and Andrzej Kołodziejczyk. 2010. “Utilization of the Phase Flicker of a LCoS Spatial Light Modulator for Improved Diffractive Efficiency”. Photonics Letters of Poland 2 (3):pp. 128-130. https://doi.org/10.4302/photon. lett. pl.v2i3.126.